Medzinárodná
fotografická
súťaž

Inšpirujte ostatných. Vyfoťte sa alebo natočte video, zverejnite svoje výtvory na Instagrame a vyhrajte 700 EUR v hotovosti.

Na vaše zimné inšpirácie čakáme do 15. februára 2022.

Inšpirujte sa!

Aké
ceny
môžete
vyhrať?

Hlavná výhra: 700 EUR v hotovosti
pre najlepšiu zimnú inšpiráciu

Ďalšie ceny: 5 x 50 EUR
poukaz na nákup na Answear.sk

Ukážte nám, čo radi robíte v tomto ročnom období, objavte krásy zimy a inšpirujte ostatných k zimným aktivitám. Stromy posypané čerstvým snehom, horúca para stúpajúca zo šálky čerstvej voňavej kávy, dlhé večery plné rodinných hier, lyžovačka s priateľmi - čaro je v každom, len zdanlivo „mrazivom“ okamihu.

Nech na vás padá inšpirácia ako snehové vločky! Na svoj profil na Instagrame môžete nahrať množstvo fotografií alebo videí - dôležité je, aby každý váš súťažný príspevok obsahoval #winterspirationsk, #answear_sk a označenie @answear_sk.

Viac o súťaži a jej pravidlách nájdete tu:
Pravidlá súťaže

Porota

Súťažné fotografie a videá bude posudzovať porota, zložená z odborníkov, ktorí milujú zimu a vidia inšpiráciu na každom kroku.

SOFIA VARGOVÁ
Vyštudovaná kynologička, zanietená ekologička a víťazka našej súťaže LIFESPIRATION STARTS HERE je vášnivou milovníčkou psov, fotografkou a cestovateľkou. Miluje knihy a prechádzky v lesoch. Riadi sa heslom “Buď tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete”.
@sofia.varg

MILAN BEZ MAPY
Klíma v kancli nikdy nebola pre neho. V roku 2013 založil cestovateľský blog Bez Mapy, ktorý trhá Slovákov z kancelárskych stoličiek. Dnes je jeho blog jedným z najčítanejších na Slovensku a jeho zamestnaním na plný úväzok.
@milan_bezmapy

BAŠA ŠTEVULOVÁ
Bývalá profesionálna snowboardistka, mama dvoch detí a úspešná podnikateľka. Aktívna žena, ktorá svojim prístupom k životu inšpiruje mnohé Slovenky.
@basastevulova

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE „Lifespiration starts here.”

Správcom osobných údajov účastníkov Súťaže„Lifespiration starts here.”
(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Answear.com S.A. so sídlom v Krakove, Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov (KRS: 0000816066) (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Správca“).
Kontakt na Správcu: iod@answear.com alebo Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakov.
Účastníci udeľujú súhlas podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia GDPR, pričom osobné údaje účastníkov súťaže budú spracúvané za účelom uskutočnenia Súťaže, výberu Výhercov, odovzdania cien Výhercom a splnenia daňových povinností v súvislosti s udelenými cenami.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je: oprávnený záujem Správcu spočívajúci na uskutočnení Súťaže, výbere Výhercov, uplatnenia nárokov alebo obrany voči nárokom, ako aj plnení zákonných povinností, ktoré má Správca pri plnení daňových povinností v súvislosti s udeľovaním cien.
Poskytovanie údajov nie je povinné, avšak neposkytnutie údajov neumožňuje účasť v Súťaži.
Účastníci majú právo na: prístup k údajom a ich aktualizáciu, obmedzenie spracúvania, požadovanie vymazania údajov a podanie námietky voči spracúvaniu údajov.
Údaje sa budú uchovávať počas trvania Súťaže a za účelom plnenia právnych záväzkov, vrátane daňových povinností, ale nie dlhšie ako 5 rokov od dátumu, kedy si Správca splnil svoje zákonné povinnosti.
Ak Účastník zistí, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.